?

Log in

No account? Create an account
boosterdraft [entries|archive|friends|userinfo]
boosterdraft

[ website | TheEyeOfJudgment.nl ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Welke tips geef je bij het bouwen van een eerste Deck? [Nov. 5th, 2011|02:01 pm]
boosterdraft
Ik ben bezig met het schrijven van een korte "HowTo"-guide voor beginnende Magic spelers, zodat ze hun eerste Deck kunnen bouwen.

Wie heeft er voor mij nog tips die ik hier aan toe kan voegen? (opbouwende kritiek op de overige inhoud is ook welkom)

---
Je eerste Deck bouwen:

1. Kies 20 Creature kaarten uit.
2. Kies 16 Sorcery of Instant kaarten uit.
3. Voeg hier de 24 land kaarten aan toe.

Extra tips:

1. Kies een paar goedkope Creatures die je meteen in je eerste beurt kunt spelen.
2. Kies van elke mana cost een paar kaarten (Mana curve).
3. Kies een paar Spells waarmee je de Creatures van je tegenstander kunt verwijderen (Removal).
4. Het aantal land kan in sommige Decks iets minder dan 24 zijn, maar speel eerst een paar potjes met 24 land voordat je land uit je Deck haalt.
---

Bovenstaande tekst wordt meegestuurd met een pak met 24 Basic lands en 60 Commons in de bijbehorende kleur.

Bij voorbaat dank voor je hulp!,

Daniel.
link1 comment|post comment

Advertentie [Oct. 10th, 2009|09:07 pm]
boosterdraft
Speciaal voor beginnende Magic spelers die op zoek zijn naar
veel kaarten voor weinig
hebben wij een nieuwe website gelanceerd:

http://www.VeelKaartenVoorWeinig.nl

Uw feedback is van harte welkom!
link2 comments|post comment

Recursion [Sep. 29th, 2009|11:23 pm]
boosterdraft
link1 comment|post comment

SpelZondag report. [Sep. 13th, 2009|11:44 pm]
boosterdraft
Today's SpelZondag was teh awesome!

(details to follow)
link4 comments|post comment

Lol , with a bit of wisdom attached. [Sep. 6th, 2009|09:23 pm]
boosterdraft


A bit of blue Ford Mondeo diluted in water as a cure for being hit by a blue Ford Mondeo...
Brilliant! Just brilliant.
linkpost comment

Zendikar or "the Hellraiser set" [Aug. 10th, 2009|07:56 pm]
boosterdraft
link4 comments|post comment

It's all coming together in a really beautiful way... [Jul. 11th, 2009|05:59 pm]
boosterdraft
link1 comment|post comment

Kan ik nog wat van deze items pre-orderen voor iemand? [Jun. 30th, 2009|08:58 pm]
boosterdraft
[Tags|]Mijn bestelling voor M2010 gaat eind deze week de deur uit, dus als ik er nog iets voor jou bij moet doen, laat het me weten.

(een box kost 85 euro, en daarbij zit een gratis pakje Euro land)
link1 comment|post comment

There is more to life than Rock-Paper-Scissors. [Jun. 28th, 2009|10:29 pm]
boosterdraft
[Tags|]

link1 comment|post comment

De ringbaard is de dealbreaker... [Jun. 23rd, 2009|10:15 pm]
boosterdraft

+ Interessante twist, dit spel heeft resources geheel achterwege gelaten.
+ De 5 zones geven best veel strategische "diepte", maar ik zou de "ability" om 2 zones te verplaatsen iets zeldzamer gemaakt hebben dan standaard voor alle heroes.
+ Gezien de doelgroep van de tutorial zal het spel wel niet veel complexer worden dan wat er tot nu toe in de tutorial zat.
+ Effin, toch maar een Starter besteld. (conform standard operating procedure voor elke nieuwe TCG)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]